TPGenie is now ready for the electronic transmission of your BEPS Action 13 Country-by-Country reporting XML file to the tax authorities in The Netherlands (Belastingdienst) using WUS 2.0 Digikoppeling.

As of January 1st, 2016, multinational groups with a turnover of EUR 750 million per year must report to the tax authorities on their profits, paid taxes, activities, etc. This is done by the use of a template developed by the OECD (OECD). Ultimately, this should result into an XML file containing data for all group’s companies that must be sent to the tax authorities.

If the reporting entity of your multinational group has indicated to send the country report to the tax authorities in the Netherlands, you are required to transmit the file using the WUS 2.0 Digipoort channel by Logius. In fact, this means that the Country-by-Country Report XML document must be packaged, electronically signed and sent to the Dutch tax authorities in a digital envelope. Logius and the tax authorities are ready to receive the country report starting week 40 (from October 2, 2017).

Technically speaking, it appears that sending the file is quite difficult for multinationals. Therefore, we decided to update our TPGenie software solution with a specific module for sending your CbCr XML to the Dutch tax authorities.

The module was developed based on information provided by the Dutch authorities Logius (provides EBV (Electronic communication with the Dutch authorities) for the tax authorities through ‘Digipoort’) and OSWO (Community Software Development to support software developers).

How does it work?

With our tool you will have the ability to either upload your self-prepared XML-file or to generate the XML-file by uploading BEPS Table 1, Table 2 and Table 3 data into the tool using the Microsoft Excel format.
TPGenie ensures that the country data is packaged and electronically signed in a WUS 2.0 envelope and securely sent to the correct Logius endpoint. At that time, the tax authorities have 72 hours to review the content of your data and provide you with a status update. In the form of a traffic light indicator, the tool indicates what the status of your shipment is.

We will extensively support the process and assist with testing the data by performing a “dry-run” of the file on the authorities’ test service. Usage of the required security certificates is included.

In addition to sending the country report, TPGenie also has options for creating your CbCr including calculating of tax ratios and compiling other BEPS action 13 documentation such as local files and masterfile.

TPGenie is the first tool on the market providing this functionality. With this update we have taken significant work off the hands of MNEs with a CbCr obligation in the Netherlands with regard to electronically sending the CbCr report. Please contact us for more information on the various options available and how it could help you to send your Country-by-Country report to the Dutch tax authorities. You can reach us by calling our Dutch office on +31 20 422 8885 or fill out the contact form.

(Nederlandse tekst onder de afbeelding)


TPGenie is nu gebruiksklaar voor het elektronisch versturen van uw BEPS Action 13 Country-by-Country reporting XML-bestand naar de Nederlandse Belastingdienst middels WUS 2.0 Digikoppeling.

Per 1 januari 2016 moeten multinationale groepen met een omzet vanaf EUR 750 miljoen jaarlijks per land aan de fiscus rapporteren over o.a. hun winsten, betaalde belasting, activiteiten, etc. Dit geschiedt aan de hand van een door de OESO (OECD) ontwikkeld sjabloon. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een XML-bestand met gegevens over alle groepsentiteiten welke naar de Belastingdienst moet worden verstuurd.

Indien u als rapporterende entiteit van uw multinationale groep heeft aangegeven om uw landenrapport naar de Belastingdienst in Nederland te sturen, bent u verplicht om dit via het WUS 2.0 Digikoppeling-kanaal van Logius te doen. Feitelijk betekent dit dat het Country-by-Country Report XML-document in een digitale envelop moet worden verpakt, elektronisch ondertekend en verstuurd naar de Belastingdienst. Logius en de Belastingdienst zijn naar eigen zeggen gereed voor het ontvangen van het landenrapport met ingang van week 40 (vanaf 2 oktober 2017).

Technisch gezien blijkt het versturen erg lastig voor multinationals. Daarom hebben wij besloten onze softwareoplossing TPGenie te updaten met een specifieke module voor het versturen van uw CbCr XML naar de Belastingdienst.

De module is ontwikkeld op basis van verstrekte informatie door de Nederlandse instanties Logius (verzorgt het Elektronisch berichtenverkeer (EBV) voor de Belastingdienst via ‘Digipoort’) en OSWO (Community Software Ontwikkeling ter ondersteuning van software ontwikkelaars).

Hoe werkt het?

In onze tool kunt u kiezen uw zelf voorbereide XML-file te uploaden of om de XML-file te genereren door uw BEPS Table 1, Table 2 en Table 3 data te importeren op basis van een Microsoft Excel format.
TPGenie zorgt ervoor dat de landendata worden verpakt en elektronisch ondertekend in een WUS 2.0 envelop en beveiligd wordt verstuurd naar het juiste endpoint van Logius. Op dat moment heeft de Belastingdienst 72 uur om de inhoud van uw data te beoordelen en u te voorzien van een statusupdate. In de vorm van een traffic light indicator geeft de tool aan wat de status van uw verzending is.

Naast het versturen van het landenrapport heeft TPGenie ook mogelijkheden tot het opstellen van uw CbCr (inclusief het berekenen van tax-ratios) en opstellen van overige BEPS Action 13 documentatie zoals local file en masterfile.

TPGenie is de eerste tool op de markt die deze functionaliteit biedt. Met deze update hebben we voor MNE’s met een CbCr-verplichting in Nederland veel zorgen uit handen genomen met betrekking tot het elektronisch versturen van het CbCr-report. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over hoe u onze tool kunt gebruiken bij het versturen van uw Country-by-Country report naar de Belastingdienst. U kunt ons bereiken door ons Nederlandse kantoor te bellen op 020 422 8885 of door het contact formulier in te vullen.